Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Voices of Wales on Christmas Consumers | Lleisiau Cymru ar Ddefnyddwyr adeg y 'dolig

17 December 2019

Our report [ 1.7 mb]into Christmas Consumers

Last year here in Wales, Citizens Advice helped over 92,000 people to resolve over 459,000 problems. This gives us a unique insight into people's needs and concerns.

Read our report on Christmas Consumers here [ 1.7 mb]

We've been giving people the knowledge and confidence they need to find their way forward - whoever they are, and whatever their problem. 

Ein crynodeb [ 1.6 mb]ar Ddefnyddwyr ar adeg y Nadolig

Y llynedd, helpodd Cyngor ar Bopeth dros 92,000 o bobl i ddatrys dros 459,000 o broblemau yng Nghymru. Mae hyn yn rhoi cipolwg unigryw i ni ar anghenion a phryderon pobl.

Ddarllenwch ein crynodeb ar Ddefnyddwyr ar adeg y 'dolig yma [ 1.6 mb]

Rydym yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen ar bobl i ddod o hyd i’w ffordd ymlaen – pwy bynnag ydyn nhw, a beth bynnag yw eu problem am 80 mlynedd.