Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Voices of Wales on 80 years of Advice | Lleisiau Cymru ar 80 mlynedd o gyngor

1 October 2019

We've been giving people the knowledge and confidence they need to find their way forward - whoever they are, and whatever their problem. Here is a short summary [ 2.8 mb]of our work over the last 80 years . 

Rydym yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen ar bobl i ddod o hyd i’w ffordd ymlaen – pwy bynnag ydyn nhw, a beth bynnag yw eu problem am 80 mlynedd. Dyma crynodeb  [ 2.8 mb] byr o'n gwaith dros yr 80 mlynedd diwethaf.