Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Fairness for all: improving council tax debt collection in Wales

21 September 2016

‘Fairness for all’ [ 1.3 mb] summarises the findings of specific research undertaken by Citizens Advice Cymru to better understand the reasons behind recent increases in council tax arrears problems that local Citizens Advice across Wales have seen over the last few years. It draws on the experiences of both clients who have fallen behind with their council tax bills and advisers who support them with these problems, in particular their relationship(s) with the local authority concerned.

‘Tegwch i bawb’ [ 1.3 mb] hwn yn crynhoi canfyddiadau gwaith ymchwil penodol a wnaed gan Cyngor ar Bopeth Cymru i ddeall yn well y rhesymau y tu ôl i’r cynnydd diweddar mewn problemau ôl-ddyledion treth gyngor y mae swyddfeydd Cyngor ar Bopeth lleol ledled Cymru wedi’u gweld yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae’n defnyddio profiadau cleientiaid sydd ar ei hôl hi gyda’u biliau treth gyngor a chynghorwyr sy’n eu cynorthwyo gyda’r problemau hyn, ac yn arbennig eu perthynas â’r awdurdod lleol dan sylw.