Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Taliad Annibyniaeth Personol

Arian ychwanegol i'ch helpu gyda bywyd bob dydd os oes gennych chi salwch, anabledd neu gyflwr iechyd meddwl yw'r Taliad Annibyniaeth Personol (PIP).

Gallwch ei gael yn ychwanegol at Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu fudd-daliadau eraill. Nid yw'ch incwm, cynilion na'r ffaith a ydych chi'n gweithio ai peidio yn effeithio ar eich cymhwyster.