Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

How to ensure a fairer Council Tax system in Wales | Sut i sicrhau system Dreth Gyngor decach yng Nghymru

12 Ebrill 2021

Council Tax arrears is the biggest debt problem faced by Citizens Advice clients. In 2019/20 our network of local Citizens Advice offices provided debt advice and support to more than 25,000 people in Wales.

Read our full report on how the Welsh Government can ensure a fairer Council Tax system here [ 1.2 mb].

____

Ôl-ddyledion Treth Gyngor yw'r broblem ddyled fwyaf y mae cleientiaid Cyngor ar Bopeth yn ei hwynebu. Yn 2019/20 darparodd ein rhwydwaith o swyddfeydd Cyngor ar Bopeth lleol gyngor a chefnogaeth dyled i fwy na 25,000 o bobl yng Nghymru.

Darllenwch ein hadroddiad llawn ar sut y gall Llywodraeth Cymru sicrhau system decach Treth Gyngor yma [ 350 kb].