Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Advice trends in Wales 2014-15

16 Gorffennaf 2015

The UK economy is improving, however the latest figures from Citizens Advice show the impact of the economic recovery is yet to be felt by many people in Wales, with increasing numbers of people still struggling to make ends meet.

Between 1 April 2014 and 31 March 2015 the Citizens Advice service in Wales helped more than 106,000 clients with nearly 384,000 problems - a 14% increase compared to 2013-14.
Er bod economi’r DU yn gwella, mae ffigurau diweddaraf Cyngor ar Bopeth yn dangos nad yw llawer o bobl Cymru’n teimlo effaith yr adferiad economaidd hwn eto, gyda mwy a mwy yn ei chael hi’n anodd cael dau ben llinyn ynghyd.

Rhwng 1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2015 fe wnaeth y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yng Nghymru helpu dros 106,000 o gleientiaid gyda bron 384,000 o broblemau - cynnydd o 14% o gymharu â 2013/14.