Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cwynion am Wasanaethau Cymdeithasol

Darganfyddwch beth allwch chi ei wneud os nad ydych chi'n hapus â gwasanaeth rydych chi wedi'i gael gan adran gwasanaethau cymdeithasol eich awdurdod lleol. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth i'ch helpu chi i benderfynu pa gamau i'w cymryd, a phwy all eich helpu chi.