Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cynhaliaeth Plant - cyfrifo

Mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn cyfrifo faint o gynhaliaeth sy'n daladwy, yn ôl fformwla statudol. Mae'r adran hon yn disgrifio sut mae taliadau cynhaliaeth yn cael eu cyfrifo dan Gynllun 2012.

Cyfrifo taliadau cynhaliaeth

Sut mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn cyfrifo faint o daliadau cynhaliaeth sy'n gorfod cael eu talu dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Incwm

Sut mae incwm yn cael ei ystyried pan fydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn cyfrifo taliadau cynhaliaeth plant dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Faint o blant sydd yn eich teulu

Sut mae plant cymwys a phlant perthnasol yn cael eu hystyried pan fydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn cyfrifo taliadau cynhaliaeth plant dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Rhannu gofal

Rhannu gofal y plant a sut mae'n effeithio ar swm y taliadau cynhaliaeth i'w talu gan y rhiant sy'n gorfod talu taliadau cynhaliaeth y mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn eu trefnu dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Adolygu cyfrifiadau a wnaed dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012

Pa mor hir mae cyfrifiad y taliadau cynhaliaeth yn parhau os yw'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn ei drefnu a phryd mae'n cael ei adolygu ar sail incwm y rhiant sy'n gorfod talu'r taliadau cynhaliaeth dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.