Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cynhaliaeth Plant - gweinyddu

Mae'r adran hon yn disgrifio sut mae taliadau cynhaliaeth yn cael eu talu unwaith fyddan nhw wedi cael eu cyfrifo a beth sy'n digwydd os nad yw taliadau cynhaliaeth yn cael eu talu. Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd os yw amgylchiadau y naill riant neu'r llall yn newid.

Sut mae taliadau cynhaliaeth plant yn cael eu talu

Dulliau talu taliadau cynhaliaeth dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Cynllun Direct Pay

Talu taliadau Cynhaliaeth Plant gan ddefnyddio cynllun Direct Pay dan gynllun 2012.

Gwasanaeth Collect and Pay

Talu Cynhaliaeth Plant gan ddefnyddio'r cynllun Collect and Pay sy'n cael ei redeg gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant dan Gynllun 2012.

Beth ddylech chi ei wneud os yw'ch amgylchiadau'n newid

Newidiadau mewn amgylchiadau i'w riportio pan fydd y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant wedi trefnu taliadau cynhaliaeth dan Gynllun Cynhaliaeth Plant 2012.

Beth fedrwch chi ei wneud os oes taliadau cynhaliaeth yn ddyledus i chi

Beth fedrwch chi ei wneud os ddylech chi fod yn cael taliadau cynhaliaeth ond mae'r rhiant ddylai fod yn talu taliadau cynhaliaeth yn hwyr gyda'r taliadau neu ddim yn talu o gwbl.

Cynhaliaeth Plant sut mae ad-daliadau'n cael eu trafod pan fydd taliadau cynhaliaeth yn ddyledus i chi

Trafod amserlen ad-dalu taliadau cynhaliaeth plant gyda'r Asiantaeth Cynnal Plant neu'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant os oes taliadau cynhaliaeth yn ddyledus i chi, derbyn rhandaliad ôl-ddyledion i setlo'n llawn ac yn derfynol, dileu unrhyw ôl-ddyledion.

Os oes arnoch daliadau cynhaliaeth

Beth sy'n digwydd os mai chi yw'r rhiant sydd ag arnoch daliadau cynhaliaeth plant ond rydych yn hwyr gyda'r taliadau neu nid ydych yn talu o gwbl.

Trafod ad-daliadau pan fydd arnoch chi daliadau cynhaliaeth plant

Trafod amserlen ad-dalu taliadau cynhaliaeth plant gyda'r Asiantaeth Cynnal Plant neu'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant os oes arnoch gynhaliaeth, rhandaliad ôl-ddyledion i setlo'n llawn ac yn derfynol, dileu unrhyw ôl-ddyledion neu arian sy'n ddyledus.