Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cynhaliaeth Plant - Cynllun 2012

Mae Cynllun Cynhaliaeth Plant 2012 yn gynllun statudol ble mae'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn trefnu taliadau cynhaliaeth plant. I ddechrau, fe fydd Cynllun 2012 yn berthnasol i ychydig bach o ymgeiswyr newydd, ond yn raddol fe fydd yn agored i bawb sy'n cyflwyno cais newydd ac fe fydd Cynlluniau 1993 a 2003 yn cau. Mae'r adran hon yn disgrifio Cynllun 2012.