Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Iechyd

Coronafirws - beth mae’n ei olygu i chi

Gwiriwch a fyddwch chi'n cael tâl salwch os ydych chi'n cael coronafirws neu os dywedir wrthych am hunan-ynysu. Gwiriwch hefyd pa fudd daliadau i'w hawlio os ydych chi'n hunangyflogedig ac yn methu gweithio oherwydd coronafirws.