Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gwaith

Mae cael swydd yn rhan hanfodol o fywydau mwyafrif o bobl. Pan fyddwch yn y gwaith, gallwch wynebu llawer o faterion anodd, felly mae'n hanfodol gwybod beth yw eich hawliau.

Yma gallwch ddarganfod mwy am yr hawliau hynny a sut i ddatrys problemau. Ceir wybodaeth hefyd ar ba gymorth sydd ar gael os ydych chi'n chwilio am waith.

What help can I get with a problem at work

Information on sources of help to deal with problems in the workplace, including trade unions, legal help, advice agencies and other organizations.

If you’re injured because of an accident at work

What to do if you've had an accident at work.

Check your rights at work if you're under 18

Young people’s rights to working hours, rest breaks, pay, and holiday. Find out what types of work 16 and 17 year olds can do.

Coronafirws - cael eich gwneud yn weithiwr ar ffyrlo os na allwch weithio

Gwiriwch a all eich cyflogwr eich talu trwy gynllun Cadw Swyddi Coronafirws - a elwir hefyd yn weithiwr ar seibiant. Darganfyddwch faint y gallech chi ei gael, a ffyrdd eraill o gynyddu eich incwm.

Coronavirus - if you're worried about working

Check what to do if you’re worried about being safe at work because of coronavirus (COVID-19). Also what to do if you’re pregnant, or if you or someone you live with has a health condition.