Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Dyled ac arian

Weithiau gall delio â materion ariannol fod yn annymunol, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credyd neu forgeisiau yn gweithio, fe allech chi golli allan yn ariannol neu gael eich hun mewn dyled ddofn.

Bydd y tudalennau canlynol yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud y dewisiadau cywir, gan gynnwys help i ddelio â'ch dyledion, sut i osgoi colli'ch cartref a sut i gael eich cyllid yn ôl ar y trywydd iawn.

Help gyda dyled

Get help to work out how much money you owe and which debts you should pay back first.

Debt and money search

Search for articles in our debt and money section.

Budgeting

Use our budgeting tool or get help with your bills.

Cael cyngor ariannol

Information on choosing a qualified financial adviser, how much advice will cost, a checklist of things to think about before seeing an adviser and how to make a complaint.

Getting tax advice

Check where you can get help with a tax problem.