Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Problems with paying your water bill

This section will help you sort out problems with water bills, including what to do if your bill seems too high.

Biliau dŵr wedi eu hôl-ddyddio

Beth sy'n debygol o ddigwydd os yw cwmnïau dŵr yn mynd ar drywydd aelwydydd i dalu biliau dŵr os nad ydynt wedi cael eu talu yn y gorffennol, am ba reswm bynnag, a'r hyn fedrwch chi ei wneud am y peth.

Talu'ch biliau dŵr os ydych yn denant

Materion yn ymwneud â thalu a phroblemau sy'n medru codi i chi fel tenant gyda'ch bil dŵr, a'r hyn fedrwch chi ei wneud.

Os nad ydych yn talu'ch bil dŵr

Beth sy'n medru digwydd pan fydd arnoch arian i'ch cwmni dŵr a beth fedrwch chi ei wneud am y peth.

Trafod gyda'ch cwmni dŵr i ad-dalu'r hyn sydd arnoch chi

Trafod gyda'ch cwmni dŵr i ad-dalu ôl-ddyledion ar eich bil dŵr.

Help i dalu'ch biliau dŵr

Beth fedrwch chi ei wneud i dalu llai am eich dŵr er enghraifft gosod mesurydd dŵr a chynlluniau arbennig i helpu'r rheiny sydd mewn dyled gyda'u biliau dŵr.

Cynllun Watersure - help i dalu'ch biliau dŵr

Mae Watersure yn gynllun i helpu arbed arian ar eich bil dŵr, os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol ac mae gennych dri o blant neu fwy dan 19 neu mae ar rywun ar eich aelwyd gyflwr meddygol sy'n golygu eich bod yn defnyddio mwy o ddŵr.

Cynllun Helpu Dŵr Cymru – help i dalu biliau dŵr

Mae cynllun Cymorth Dŵr Cymru yn gynllun i helpu arbed arian ar eich bil dŵr, os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol ac mae gennych dri o blant neu fwy dan 19 neu mae ar rywun ar eich aelwyd gyflwr meddygol sy'n golygu eich bod yn defnyddio mwy o ddŵr.