Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Vehicle insurance

The law says that you must normally have at least third party motor insurance if you drive a vehicle. Get information on types of vehicle insurance and when insurance isn’t needed.

Find out what to do to if you are in an accident or your car or its contents are stolen.

Yswiriant cerbyd

Mathau o yswiriant cerbyd a beth i feddwl amdano wrth ddewis polisi

Yswiriant ar gyfer eich cerbyd - hawlio os ydych chi mewn damwain

Beth fedrwch chi ei wneud os yw'ch cerbyd mewn damwain ac rydych am hawlio ar eich yswiriant moduro.

You're involved in a road accident abroad

What you should do if you’re involved in a road accident while travelling abroad.

Yswiriant ar gyfer eich cerbyd - os nad oeddech ar fai am y ddamwain

Beth fedrwch chi ei wneud os nad chi oedd ar fai am y ddamwain a beth sydd angen i chi feddwl amdano cyn i'ch cerbyd gael ei drwsio.

Yswiriant ar gyfer eich cerbyd - hawlio os oes rhywun yn dwyn eich car neu ei gynnwys

Beth fedrwch chi ei wneud os oes rhywun yn dwyn eich car, neu os oes rhywun yn mynd â rhywbeth o'ch car, neu rydych chi eisiau hawlio ar eich yswiriant moduro.

Pryd na fydd angen yswiriant ar gyfer eich cerbyd

Sefyllfaoedd ble nad oes rhaid i chi fod ag yswiriant moduro.