Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Problem gyda char ail law

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Os oes rhywbeth o’i le gyda’ch car ail law, efallai fod gennych chi hawl cyfreithiol i gael ei drwsio, y gost o’i drwsio, neu rywfaint o’ch arian yn ôl neu’r cwbl. Mae hyn yn cynnwys os yw wedi’i ddifrodi, os nad yw’n gweithio, neu os nad yw’n cyfateb i’r hysbyseb neu’r disgrifiad a gawsoch chi.

Ni fydd gennych chi hawl i unrhyw beth os yw’r canlynol yn wir:

  • fe’ch hysbyswyd o’r nam pan oeddech chi’n prynu’r car – ac fe wnaeth rhywun egluro’n llawn beth yn union oedd y broblem
  • fe wnaethoch chi archwilio’r car a dylech chi fod wedi gweld y broblem, er enghraifft tolc
  • chi achosodd y nam
  • mae’r nam yn normal o ystyried y defnydd sydd wedi’i wneud o’r car (sef traul arferol) – er enghraifft os oes angen newid padiau’r brêc wedi iddyn nhw gael eu defnyddio am amser maith

Mae eich hawliau defnyddiwr yn wahanol os ydych chi wedi newid eich meddwl am y car a does dim byd o’i le arno. 

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.