Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Llythyr i gadarnhau bod yr Adran Gwaith a Phensiynau wedi rhoi mwy o amser i chi gyflwyno’ch ffurflen hawlio PIP

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Defnyddiwch y llythyr templed hwn i gadarnhau bod yr Adran Gwaith a Phensiynau wedi ymestyn y dyddiad terfyn ar gyfer dychwelyd eich ffurflen hawlio PIP. Mae angen i chi ffonio a gofyn am estyniad cyn i chi anfon y llythyr hwn.

Ar ôl i chi gwblhau’r llythyr, dylech ei argraffu a’i anfon drwy’r post i’r cyfeiriad ar y llythyr a ddaeth gyda’ch ffurflen hawlio. Os na allwch chi ddod o hyd i’r llythyr hwn, ffoniwch y llinell gymorth hawliadau PIP ar 0800 917 2222 i ofyn am y cyfeiriad. Os nad oes gennych chi argraffydd, dylai eich canolfan Cyngor ar Bopeth leol neu lyfrgell gyhoeddus allu eich helpu chi, ond efallai y bydd rhaid i chi dalu ffi fach.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.