Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

How your Council Tax Reduction is worked out

Find out how a local authority works out your entitlement to Council Tax Reduction if you're a pensioner.

If you're of working age, your local authority can decide its own rules about how to work out your entitlement.

How your income is worked out if you are not classed as a pensioner

How your income for Council Tax Reduction (CTR) is worked out if you are not classed as a pensioner.

How your income is worked out if you are classed as a pensioner

How your income for Council Tax Reduction (CTR) is worked out if you are classed as a pensioner.

Gostyngiad y Dreth Gyngor – eich cyfanswm perthnasol

Sut mae swm perthnasol Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn cael ei gyfrifo ar gyfer pensiynwyr, gyda sylw i lwfansau personol a phremiymau.

Gostyngiadau'r Dreth Gyngor - didyniadau i rai nad ydyn nhw’n ddibynyddion

Pwy sy'n sawl nad yw'n ddibynnydd a phryd caiff didyniad oherwydd sawl nad yw'n ddibynnydd ei wneud ar gyfer Gostyngiad y Dreth Gyngor.